Tag Archives: плацебо-контролирани

Рандомизирани контролирани проучвания (RCT): Погрешен златен стандарт

Joe Graedon Често ни казват, че рандомизираните, двойно-слепи, плацебо-контролирани клинични изпитвания са златният стандарт за висококачествено изследване на лекарствата. Дори ние сами сме го казвали в много случаи. Вярвахме в тази мантра, докато неотдавнашен мета-анализ на проучвания със статини не ни принуди да преразгледаме стойността и валидността на RCT. Въпросното проучване (European Journal of Preventive… Read More »