ВENEURAX / БЕНЕВРАКС

By | август 9, 2018

AТС код: A11DA03

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа: 40 mg бенфотиамин (benfotiamine), 90 mg пиридоксин хидрохлорид (pyridoxine hydrochloride), 250 mcg цианкобаламин (cyanocobalamin). Помощни вещества: Микрокристална целулоза; Повидон; Силициев диоксид, колоиден безводен; Кроскармелоза; Талк; Филмово покритие: Поливинил алкохол, Титанов диоксид (Е171), Червен железен оксид (Е172), Талк, Макрогол.

Показания: За поддържащо лечение при: възпалителни неврологични заболявания и неврологични заболявания с болков синдром, като диабетна и алкохолна полиневропатия, мигрена, болезнени мускулни дисторзии, радикуларно дразнене на нервните коренчета на гръбначния стълб, цервикобрахиален синдром, синдром рамо-ръка, херпес зостер, лицева парализа, както и при продължителна реконвалесценция и в гериатрията.

Дозировка и начин на приложение: 3-4 пъти дневно по 1 таблетка; в по-леки случаи и при особено добро повлияване по 1 –2 таблетки дневно. Беневракс филмирани таблетки се прилага при възрастни. Филмираната таблетка трябва да се приема цяла с малко течност, след хранене.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения н предпазни мерки при употреба: Беневракс филмирани таблетки може да предизвика невропатии при продължителен прием (период по-дълъг от 6 месеца).

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Терапевтични дози на витамин В6 могат да отслабят действието на L-Допа, ако по същото време не е приложен инхибитор на декарбоксилазата. При употреба на изоникотиноилхидразид (ИНХ), D-пенициламин и циклозерин, както и на алкохол, и по време на продължителен период на лечение с естроген-съдържащи орални контрацептивни средства, има увеличена потребност от пиридоксин. Тиаминът се дезактивира от 5-флуороурацил, тъй като от 5-флуороурацилът компетитивно инхибира фосфорилирането на тиамин до тиамин пирофосфат.

Фертилитет, бременност и кърмене: Не се препоръчва употребата на Беневракс по време на бременност и в периода на кърмене, тъй като съдържа 90 mg Витамин В6 във всяка таблетка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Беневракс не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: По 10 филмирани таблетки в блистер от прозрачно PVDC/A1 фолио. 3 (три) блистера, заедно с листовка за пациента в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД