Темпалгин

By | септември 15, 2014

СЪДЪРЖАНИЕ

Tемпалгин®
500/ 20MG филмирани таблетки

ТЕРАПИЯ НА БОЛКАТА

Болката е най-честият и спешен симптом. За нейното овладяване трябва да се изяснят нейната етиология, но и психическото състояние и поведение на пациента.
Независимо, че причините за болката имат предимно физически характер, тя има и психическа окраска.
Клиничният опит показва, че безпокойството изостря усещането за болка. (фиг. 1)

tempalgin
Изразеността на болковия синдром се определя от продължиелноста на влиянито на травмиращия агент върху психическата и соматичната сфера, конституционални, генетични и психологични особености на пациентите, степен на самоконтрол, качество на социалната подкрепа, познаване на развитието на признаците на болката и причините за нейното възникване, нейното значение и последствия и др. (табл. 1)

Табл.1 Клинична характеристика на болката
БолкаОпределениеВегетативни реакцииЕмоционални реакции
Остра болкаБиологичен сигнал за органично нарушение на тъканно ниво; кратковременнаБлeдност или почервеняване на лицето, студена пот, разширение на зениците, тахикардия, повишено АН, изменения в ритъма на дишането и повръщанеАгресия, тревога
Хронична болкаПродължава над 3-6 месецаПовишена уморяемост, нарушение на съня, понижение на апетита, загуба на тегло, понижено либидо и запекДепресия

 КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ НА ТЕМПАЛГИН®

Всяка филмирана таблетка ТЕМПАЛГИН® съдържа активни вещества:

  • метамизол натрий (metamizole sodium) – 500 mg;
  • триацетонамин-4-толуенсулфонат (triacetonamine-4-toluensulfonate) – 20 mg.

ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА НА ТЕМПАЛГИН

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ притежава силен противоболков и противовъзпалителен ефект.
МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ потиска простагландиновата синтеза, инхибирайки циклооксигеназата. Стимулира освобождаването на бета-ендорфини и притежава известно мембраностабилизиращо действие. Потиска образуването на ендогенни пирогени.

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЙ начало и продължителност на действие:

  • Начало на действие – 30-60 мин.
  • Продължителност – 4-6 ч.
  • Tmax = 30-60 мин * t 1/2 = 2-3 ч.

ТРИАЦЕТОНАМИН-4-ТОЛУЕНСУЛФОНАТ има изразена анксиолитична активност и повлиява благоприятно емоционалната компонента на болката – състоянието на безпокойство, страх, тревожност и напрежение. Усилва и пролонгира аналгетичното действие на метамизол.

ТРИАЦЕТОНАМИН-4-ТОЛУЕНСУЛФОНАТ има централно N-холинолитично действие и отслабва двигателната възбуда. Подобрява периферната циркулация и по този начин потенцира аналгетичния ефект на метамизол.

ТРИАЦЕТОНАМИН-4-ТОЛУЕНСУЛФОНАТ начало и продължителност на действие:

  • Начало на действие – 15-30 мин.
  • – Продължителност – 4-6 ч.
  • – Tmax = 30 мин.
  • – t 1/2 = 4-6 ч.

ТЕМПАЛГИН® има силен и продължителен болкоуспокояващ ефект, започващ към 15 минута след приема, благодарение на комбинирането на метамизол натрий и триацетонамин-4-толуенсулфонат.
Продължителното му действие на го прави особено подходящ за облекчаване на състояния на главоболие, зъбобол, ставно-мускулни болки. Той притежава меко транквилизиращо и анксиолитично действие за благоприятно повлияване на емоционалната компонента на болката и състояния на безпокойство, страх и напрежение. Има леко хипотензивно и вазодилатиращо действие. Той е комбиниран аналгетик отговарящ на препоръките на СЗО и съвременните нужди на пациентите.

Потентиране съставките на темпалгин

ПОКАЗАНИЯ НА ТЕМПАЛГИН® 500/ 20 MG

Лекарството се препоръчва за овладяване на болкови синдроми при: главоболие, невралгии; зъбобол и стома- тологични манипулации; миалгии; травми; артралгии

ОБИЧАЙНА ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТЕМПАЛГИН® 500/ 20MG

Препоръчва се прием – след хранене. Възрастни – обичайната доза е по 1 таблетка 1-3 пъти дневно, в зависимост от тежестта на клинич- ните симптоми. Максималната еднократна доза не трябва да превишава 1 таблетка. Максималната дневна доза е 4 таблетки. При стоматологични мани- пулации: по 1 таблетка 1/2 час преди интервенцията. Деца над 15-годишна възраст – по 1 таблетка дневно. Максималната дневна доза е 2 таблетки и зависи от тежестта на клиничните симптоми.

УПОТРЕБА НА ТЕМПАЛГИН® 500/ 20MG В ТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА

Употребата на ТЕМПАЛГИН® за по-продължителен период или в по-високи дози е по преценка на лекуващия лекар, предвид състоянието на пациента, придружаващите заболявания и възрастта. В клинични проучвания при пациенти с хронична болка продължителността на приложение е била до 20 дни, а терапевтичната доза е била до 5 талетки дневно. По време на проучването не са били наблюдавани странични ефекти след приложението на лекарствения продукт.

ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕМПАЛГИН® 500/ 20MG

В експериментални проучвания върху животни е установено, че ТЕМПАЛГИН® се отнася към лекарствата с ниска токсичност и голяма терапевтична ширина след еднократно и многократно перорално приложение. Тестовете за мутагенност върху клетъчни култури от бактерии и бозайници са отрицателни. Отличава се с много добра поносимост и профил на безопасност. Той не съдържа кофеин в състава си. Регулярният прием на кофеин съдържащи аналгетици води с голяма вероятност до развитие на т.н. „зависимо“ главоболие.
Таблетката на ТЕМПАЛГИН® е филмирана. За разлика от редица НСПВС като пироксикам, индометацин или ацетилсалицилова киселина ТЕМПАЛГИН®, приет непосредствено след хранене, не дразни директно стомаха. По данни на производителя Софарма АД – за периода 2006-2011 година са продадени над 130 000 000 опаковки има само 25 съобщения за нежелани лекарствени реакции.
В заключение експерименталните и клинични данни потвърждават целесъобразността на лекарствената комбинация ТЕМПАЛГИН®, постигаща силен и продължителен болкоуспокояващ ефект.
Лекарството отговаря на нуждите на пациентите от усилване и удължаване ефекта на аналгетиците, чрез комбинирането им с доказаните в терапията психотропни средства с малко влияние върху нормалните поведенчески реакции. Рационалността на комбинацията се определя от усилването и пролонгирането на аналгетичното действие на метамизола от триацетонамин- 4-толуенсулфоната, както и от благоприятното повлияване на емоционалната компонента на болката.
ТЕМПАЛГИН® едно от най-популярните в чужбина български лекарствени средства. Широката му употреба потвърждава целесъобразността на лекарствената комбинация, отговаряща на нуждите на пациентите от силен и продължителен болкоуспокояващ ефект съчетан с анксиолитично действие за благоприятно повлияване на емоционалната компонента на болката и състояния на безпокойство, страх и напрежение. Отпускането му без рецепта и достъпната му цена улесняват лекарите и фармацевтите.

Пълната статия на PDF