ALFALIPOIC / АЛФАЛИПОИК

By | април 4, 2016

ATC code: А16АХ01

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка филм. таблетка съдържа 600 mg тиоктова киселина (Thioctic acid). Помощни вещества: Ядро: Лактоза монохидрат, Микрокристална целулоза, Кроскармелоза натрий, Симетикон (65%), Магнезиев стеарат, Силициев диоксид, колоиден безводен, Хипромелоза; Филмово покритие: Талк, Макрогол, Поливинилалкохол, Метакрилова киселина кополимер,  Натриев бикарбонат, Титанов диоксид (Е171), Хинолиново жълто (Е104), Жълт железен оксид (Е172); Указание за диабетици: Една филм. таблетка съдържа по-малко от 0,0041  хлебни единици.

Показания: Сетивни нарушения при диабетна полиневропатия.

Дозировка и начин на приложение: Една филм. таблетка,  съответстваща на 600  mg тиоктова киселина (алфа-липоева киселина), дневно, приета като единична доза приблизително 30 минути преди първото хранене за деня. При пациенти с тежки сетивни нарушения терапията може да започне с парентерално прилагане на тиоктова киселина. Филмираните таблетки трябва да се приемат цели и с достатъчно количество течност, на гладно. Едновременното приемане с храна може да попречи на резорбцията. Важно е пациенти с удължено време за изпразване на стомаха да приемат таблетките 30 минути преди сутрешната закуска. Диабетната полиневропатия е хронично заболяване, ето защо е необходима продължителна терапия. За правилно лечение на диабетната полиневропатия е важно да се осъществява оптимален контрол над диабета.

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Поради липса на клинични данни, не трябва да се употребява от деца и юноши.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Пациенти с редки наследствени проблеми на галактозна непоносимост, Lapp-лактазна недостатъчност или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат този лекарствен продукт.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Едновременната употреба на Алфалипоик води до намаляване ефекта на цисплатината. Тиоктовата киселина е метален хелатор и по тази причина не трябва да се прилага едновременно с метални съединения (напр. желязо- и магнезий- съдържащи лекарствени продукти, млечни хранителни продукти – поради съдържание на калций). Ако цялата дневна доза се приеме 30 минути преди закуска, железните и магнезиевите препарати може да се приемат на обяд или следобед. Необходимо е внимателно проследяване нивата на кръвната захар, особено в началната фаза на терапията с Алфалипоик, тъй като хипогликемичният ефект на приемани едновременно антидиабетни средства (инсулин и др.) може да бъде увеличен. В отделни случаи може да е наложително да се намали инсулиновата дозировка или дозата на пероралните антидиабетни продукти, за да се избегнат симптомите на хипогликемия. При редовна употреба на алкохол, която сама по себе си е значителен риск за развитие и прогресия на невропатната клинична картина, е възможно да се компрометира успеха на лечението с Алфалипоик. За пациентите с диабетна полиневропатия е препоръчително да избягват употребата на алкохол. Това се отнася и за периода, в който не се прилага терапия.

Фертилитет, бременност и кърмене: От публикуваните досега резултати за репродуктивна токсичност няма данни за увреждащо плода действие. Тъй като няма достатъчен опит, доказващ безопасността на лекарството по време на бременност, приложението му трябва да става само след преценка на лекаря. Поради липса на данни за преминаването на тиоктовата киселина в майчиното мляко, трябва да се избягва употребата по време на кърмене.

Влияние върху способността за шофиране и работа с машини: Алфалипоик не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Блистер с 10 таблетки. Една опаковка съдържа 30 филмирани таблетки (3 блистера).

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД