Category Archives: речник

NNT

NNT – Показател, използван в рандомизираните, двойно-слепи, плацебо-контролирани проучвания. Означава Number needed to treat (NNT) или на български – „брой, необходим за лекуване“. В медицинската литература се употребява английското съкращение NNT. NNT за дадено лекарство е броят хора, които трябва да използват лекарството, за да има полза само за 1 от тях. NNT се движи между 1 и безкрайност.… Read More »