Tag Archives: Антисел

INTRATECT / ИНТРАТЕКТ

ATC code: J06BA02 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Един ml съдържа Човешки нормален имуноглобулин 50 mg (чистота минимум 96% IgG). Всеки флакон от 20 ml съдържа:… Read More »

ALBIOMIN 20% / АЛБИОМИН 20%

ATC code: В05АА01 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Албиомин 20% (200 g/l) е разтвор, съдържащ 200 g/l протеини общо, от които поне 95% е човешки албумин.… Read More »

HEPATECT CP / ХЕПАТЕКТ CP

ATC code: J06BB04 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Човешки белтък 50 g/l, от които поне 96% е IgG, със съдържание на антитела срещу повърхностния антиген (HBs)… Read More »