Tag Archives: Бендамустин

BENDAMUSTINE ACTAVIS / БЕНДАМУСТИН АКТАВИС

ATC code: L01AA09 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: 1 ml концентрат съдържа 2,5 mg бендамустинов хидрохлорид (bendamustine hydrochloride), когато се разтвори съгласно указанията. Един флакон съдържа… Read More »