Tag Archives: гликопирониев бромид

SEEBRI BREEZHALER

ATC code: R03BB06 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка капсула съдържа 63 микрограма гликопирониев бромид (glycopyrronium bromide), съответстващи на 50 микрограма гликопирониум. Освободената от накрайника на инхалатора Seebri Breezhaler доза съдържа 55 микрограма гликопирониев… Read More »