Tag Archives: идиопатична пулмонална фиброза

Nintedanib – лечение на идиопатична пулмонална фиброза

Boehringer Ingelheim обяви днес, че Европейската комисия (ЕК) е одобрила nintedanib* за лечение на идиопатична пулмонална фиброза (ИПФ), в следствие на внимателен преглед и положително становище на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) от 20 ноември 2014 г. Nintedanib* ще се предлага в ЕС под търговското наименование OFEV®. ИПФ е инвалидизиращо и фатално… Още.. »