Nintedanib – лечение на идиопатична пулмонална фиброза

By | февруари 26, 2015

Boehringer Ingelheim обяви днес, че Европейската комисия (ЕК) е одобрила nintedanib* за лечение на идиопатична пулмонална фиброза (ИПФ), в следствие на внимателен преглед и положително становище на Комитета по лекарствените продукти за хуманна употреба (CHMP) от 20 ноември 2014 г. Nintedanib* ще се предлага в ЕС под търговското наименование OFEV®. ИПФ е инвалидизиращо и фатално белодробно заболяване със средна преживяемост от 2-3 години след диагностицирането му.

“Одобрението на това лечение в ЕС е значителна стъпка към запълването на неудоволетворени нужди в лечението на ИПФ. Пациентите, които страдат от това хронично, силно инвадилизиращо заболяване, имат възможност да се възползват от тази нова терапевтична опция, за която е доказано, че притежава значим клиничен ефект върху болестта“ – каза проф. Клаус Дуги, главен медицински директор на Boehringer Ingelheim. „Това одобрение бележи още един ключов момент в непрестанните усилия на Boehringer Ingelheim, свързани с иновациите в областта на редките заболявания и последователността на нашите изследвания в полза на пациентите, засегнати от това тежко болестно състояние, каквото е ИПФ.“

ИПФ засяга между 14 и 43 души на 100 000  души в световен мащаб. По-често засяга хора, над 50-годишна възраст.

Заболяването предизвиква дълготрайно и прогресивно увреждане на белодробната тъкан, което намалява количеството на кислород в белите дробове, и по този начин жизненоважни органи не могат да се снабдят с достатъчно количество кислород.