Tag Archives: недребноклетъчен рак на белия дроб

PEMETREXED ACTAVIS / ПЕМЕТРЕКСЕД АКТАВИС

ATC code: L01BA04 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всеки флакон Пеметрексед Актавис от 100 mg, 500 mg или 1 000 mg съдържа съответно 100 mg, 500… Read More »