Tag Archives: нутриент

Рискови фактори за увреждане на менталното здраве ….

Някои рискови фактори за увреждане на менталното здраве и ролята на храненето като подход за преодоляването на част от тях автор: Розалин КОСТОВ, маг. фарм.   През 2010 г. Световната здравна организация (СЗО) заявява, че менталното здраве (умственото здраве) е неразделна част от здравето, както и че не може да съществува здраве без ментално здраве.… Read More »