Tag Archives: Anoro

ANORO / АНОРО

ATC code: R03AL03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на  уебсайта на Европейската агенция по лекарствата http://www.ema.europa.eu. Състав: Всяка единична инхалация доставя една освободена доза (доза, която се освобождава от мундщука) 65 микрограма умеклидиниев бромид (umeclidinium bromide), еквивалентно на 55… Read More »