Tag Archives: ferrous sulphate

FERROLA / ФЕРОЛА

ATC code: В03АD03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 114 mg (= 37 mg Fe) феросулфат, изсушен (ferrous sulphate, dried) и 0,8 mg… Read More »