Tag Archives: prof. Nikolay Danchev

Проф. Николай Данчев е новият декан на Фармацевтичния факултет на МУ – София

Проф. Николай Данчев е новият декан на Фармацевтичния факултет на Медицински университет – София. Той замени на поста проф. Николай Ламбов, чиито два последователни мандата изтекоха. Проф. Данчев е лекар и фармаколог по образование. През 1979 г. завършва хуманна медицина в София. Защитава дисертация през 1985 г. на тема „Поведенчески и неврохимичен анализ на нови… Read More »