Tag Archives: S01EC04

BRINZOLAMIDE ACTAVIS / БРИНЗОЛАМИД АКТАВИС

ATC code: S01EC04 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всеки ml от суспензията съдържа 10 mg бринзоламид (brinzolamide). Помощни вещества: Бензалкониев хлорид 0,15 mg/ml, Манитол (Е421), Карбомер… Read More »