МОЖЕ ЛИ БЪЛГАРИЯ ДА СЕ СТАНЕ „АПТЕКА НА ЕВРОПА“?

By | април 6, 2022

Съвместна публикация на Германо-Българската индустриално-търговска камара и Фондация „Конрад Аденауер“ в България разглежда настоящата структура на българската фармацевтична индустрия и показва перспективи за нейното бъдещо развитие.

При представянето на изследването Митко Василев, главен управител на Германо-Българската индустриално-търговска камара, подчерта, че то анализира фармацевтичната индустрия от глобална и европейска гледна точка и идентифицира причините, поради които компаниите постигат високи нива на ефективност. Това се дължи на процесите на оптимизиране на производството и доставките, транспортните връзки, преместването на производството, иновациите и дигитализацията.

Ръководителят на българския офис на фондация „Конрад Аденауер“. Торстен Гайслер обясни: „Особено на европейско ниво има искания за връщане на производството на лекарства и активни съставки от трети страни в Европейския съюз, за ​​да се гарантира сигурност на доставките дори по време на криза. Това е страхотна възможност за българската фармацевтична индустрия. България предлага много предимства и може да се превърне в „Аптека на Европа“: Ефективна фармацевтична индустрия с дългогодишна традиция, висококвалифицирани експерти и служители, прозрачно управление на качеството, гарантиране на стабилни вериги на доставки и изключително благоприятни производствени условия. С нашата публикация искаме да привлечем вниманието към България като фармацевтична локация и да подчертаем нейните силни страни.”

Самото изследване беше представено от Ясен Георгиев, изпълнителен директор на „Института за икономическа политика“ (ИИП) и ръководител на авторския екип на публикацията. Проучването показва новите тенденции във фармацевтичната индустрия от глобална и европейска гледна точка, както и възможности за сектора в България, предвид процесите на преместване на производството и реорганизация на веригите за доставки.

Според него силните страни на България като място за фармацевтично производство на бъдещето включват: ниски данъчни ставки, липса на валутен риск поради връзката с еврото, както и планове за въвеждането му и конкурентни разходи за труд.

Той оцени перспективите пред фармацевтичната индустрия в България като много добри. Георгиев посочи, че износът на фармацевтични продукти вече се е увеличил с 31% през последните няколко години, българската фармацевтична индустрия има силен международен фокус и курсът на растеж може да бъде продължен. Клиничните изследвания в България са добре развити, България е на 20-то място в света по брой проведени клинични изпитвания и на 15-то по брой участници. Друго предимство на местоположението е големият брой студенти от специалност фармация, като България е на 10-то място в ЕС.

Тук ще откриете публикациите на ГБИТК в PDF-формат за безплатно изтегляне.

 

press