GLICLAZIDE GAMMA 30 MR/ ГЛИКЛАЗИД ГАММА 30 MR

By | май 15, 2014

ATC code: А10ВВ09
По лекарско предписание

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Една таблетка с изменено освобождаване съдържа 30 mg гликлазид.

Показания: Неинсулинозависим диабет (тип 2) при възрастни, когато само диетата, физическите упражнения и намаляването на телесното тегло не са достатъчни за постигане на гликемичен контрол.

Дозировка: Дневната доза може да варира от 1 до 4 таблетки дневно, т.е. от 30 mg до 120 mg приети перорално като еднократен прием на закуска. Препоръчва се таблетките да се поглъщат цели.
Преминаване от лечение с гликлазид 80 mg таблетки към Гликлазид ГАММА 30 MR, 30 mg таблетки с изменено освобождаване – Една таблетка гликлазид 80 mg е равностойна на една таблетка с изменено освобождаване Гликлазид ГАММА 30 MR, 30 mg.
Преминаване от друг орален антидиабетен лекарствен продукт към Гликлазид ГАММА 30 MR, 30 mg таблетки с изменено освобождаване – Гликлазид ГАММА 30 MR може да замести други орални антидиабетни средства. Когато се преминава от сулфанилуреен хипогликемичен лекарствен продукт с удължен полуживот, е необходимо болният да остане няколко дни без терапия, за да се избегне адитивния ефект на двата продукта, който може да причини хипогликемия.
Комбинирано прилагане с други антидиабетни средства – Гликлазид ГАММА 30 MR може да се назначава в комбинация с бигваниди, инхибитори на алфа-глюкозидазата или инсулин.

Противопоказания: известна свръхчувствителност към гликлазид или към някое от помощните вещества, друг сулфанилуреен лекарствен продукт, сулфонамиди; диабет тип 1; диабетна прекома или кома, диабетна кетоацидоза; тежка бъбречна или чернодробна недостатъчност; терапия с миконазол; кърмене.

 Нежелани лекарствени реакции: Хипогликемия: Както другите сулфанилурейни препарати, така и лечението с Гликлазид ГАММА 30 MR може да предизвика хипогликемия, ако храненето е нередовно и особено ако се пропусне някое основно хранене. Описани са и някои други нежелани лекарствени реакции.

Бременност и кърмене: Инсулинът е лекарствен продукт на първи избор за лечението на диабет по време на бременност. Препоръчва се оралната хипогликемична терапия да се смени с инсулин преди забременяването или възможно най-скоро след като бременността е установена. Поради наличието на риск от неонатална хипогликемия, лекарственият продукт е противопоказан по време на кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Пациентите трябва да бъдат запознати със симптомите на хипогликемия и трябва да бъдат внимателни при шофиране или при работа с машини, особено в началото на лечението.

Опаковка: Таблетки с изменено освобождаване, бели, продълговати,  с ‘G30’ върху едната страна.  PVC/PVdC/Al блистер. Опаковки от  60 таблетки.

Притежател на разрешението за употреба: Woerwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия