Проучване за ХОББ при по-младите пациенти

By | септември 2, 2020

Проучване показва, че тежестта на ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест) оказва по-голямо влияние върху живота на по-младите пациенти 

  • ХОББ оказва значително по-голямо въздействие в ежедневието на по-младите пациенти в сравнение с това на по-възрастните
  • По-младите пациенти възприемат значително по-негативно заболяването ХОББ
  • По-младите пациенти споделят, че се нуждаят от допълнителна подкрепа от специалисти в сферата на здравеопазването, за да постигнат оптимални резултати от лечението

 Ингелхайм, Германия, 31 август 2020 г. – Резултати от глобално пациентско проучване, проведено на територията на 11 държави сред 1 375 възрастни пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), навършили 45 г., са публикувани в COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. [i] Данните от проучването показват, че ХОББ оказва значително физическо и психосоциално въздействие върху пациентите, най-вече при групата на възраст между 45-54 години. Тази възрастова група отбелязва, че изпитва по-голямо негативно въздействие върху физическото си състояние при извършване на всекидневните дейности, спрямо групата от по-възрастни пациенти (≥65 години). Също така тези пациенти отбелязват, че се налагат много по-чести промени в ежедневието им, поради проява на симптоми на заболяването.1 Данните от проучването още сочат, че поради заболяването съществува значителна степен на неудовлетворени образователни и социални нужди, основно сред по-младите пациенти с ХОББ.

„Това проучване е едно от малкото, които изследват въздействието на ХОББ при различни възрастови групи пациенти“, каза проф. д-р Декхойзен, специалист по белодробни заболявания в медицинския център на университета “Радбуд“, Ниймеген, Нидерландия. „Като здравни специалисти, трябва да осъзнаем, че едно и също заболяване има различно въздействие при по-младите и по-възрастните пациенти. Именно тези особености, свързани с влиянието на заболяването върху качеството на живот на пациентите трябва да бъдат отбелязани и да доведат до персонализиране и оптимизиране на терапията, за да отговори на индивидуалните нужди.“

Резултатите на база на анализираната информация, споделена от групата от по-млади пациенти (45 – 54 г.) спрямо групата от по-възрастни пациенти (≥65 години) показват:

  • По-младите пациенти съобщават по-често, че заболяването ХОББ въздейства „изключително много“ или „много“ на способността им за извършване на дейности извън дома им (37% спрямо 22%), както и върху възможността да пътуват на дълги разстояния (38% спрямо 18%)1. На пациентите от същата група е било необходимо два пъти повече време да планират ежедневната си активност в периоди на проява на задух и/или кашлица (41% спрямо 19%)1
  • Значително по-голям процент от пациентите на възраст (45 – 54г.) описват качеството си на живот като „лошо” или „много лошо” (35% срещу 28%; P <0,05) и съобщават, че се чувстват съответно 1,7 и 2,2 пъти по-често „стресирани” и „претоварени” (P <0,05) 1
  • По-младите пациенти разчитат на лекарите значително повече. Те са три пъти по-склонни да търсят информация, която да им съдейства за по-добро справяне със заболяването, включително и да изискват информация за това как правилно да използват инхалаторното си устройство (за сравнение 18% от по-младите спрямо 58% от по-възрастните пациенти не желаят да получават такъв тип информация.)1

„Едно от възможните обяснения на факта, че заболяването се възприема нееднозначно от различните възрастови групи е, че по-младите пациенти обикновено са по-активни в трудовия и социалния живот и затова имат различни очаквания за протичане на тяхното ежедневие в съчетание с диагнозата ХОББ“, заяви Никол Хас, представител на Европейската федерация по алергии и Асоциацията на пациентите със заболявания на дихателната система (EFA). „Въпреки че са необходими допълнителни изследвания, за да разберем по-добре причината за възрастовите различия, данните от това проучване показват, че е необходимо да предоставяме на пациентите ясна информация и да ги образоваме как да повлияят положително върху терапевтичния процес на заболяването. Едно от задължителните условия, например, е да обсъдят обстойно с лекуващия си лекар възможностите за оптимална терапия, която да спомага поддържане на основна активност в ежедневните дейности.“

Данните от проучването потвърждават необходимостта от съвместна работа между пациентите (особено по-младите) и здравните специалисти за постигане на оптимално управление на заболяването, и назначаване на терапия, насочена едновременно към подобряване на симптомите и намаляване на въздействието на заболяването върху качеството на живота на пациентите.

„Като цяло, резултатите от това проучване съответстват на нашите постоянни усилия като организация, отдавайки голямо значение върху два аспекта – оптимизиране на лечението и насърчаване на пациентите да продължават да поддържат активен живот“, заяви д-р Паола Касароса, ръководител на „Глобалните терапевтични области“ в Boehringer Ingelheim.

За ХОББ

Приблизително 251 милиона души са диагностицирани с ХОББ, прогресивно заболяване, което ограничава въздушния поток в белите дробове. [i]  Все още не e открито лечение за ХОББ, но повечето пациенти могат да контролират заболяването с подходящите медикаменти и подходящ терапевтичен план. 2

За проучването

Това глобално пациентско проучване е възложено от Boehringer Ingelheim и включва 1 375 възрастни пациенти с ХОББ, на възраст (45 г.) и по-възрастни. Проучването е проведено чрез онлайн платформа в 11 държави, включително Китай, Дания, Франция, Германия, Италия, Япония, Холандия, Полша, Испания, Обединеното кралство и САЩ, а пациентите са разпределени по възраст (45–54, 55–64, ≥65 години). Основната цел на изследването е да се оцени въздействието на заболяването ХОББ върху качеството на живота на пациентите.

[i]  WHO. World Health Organization Fact sheets. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD). Available at: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chronic-obstructive-pulmonary-disease-(copd) [Last accessed July 2020]. [i] Dekhuijzen R, et al. COPD. 2020 July 8. doi: 10.1080/15412555.2020.1788526. ePub ahead of print.

Материалът е предоставен от Action Globul Communication