HOMEOPTIC / ХОМЕОПТИК

By | юни 7, 2017

Хомеопатичен лекарствен продукт

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Една еднодозова опаковка (0.4 ml) съдържа: Euphrasia officinalis 3 DH – 0.004 g, Calendula officinalis 3 DH – 0.001 g; Magnesia carbonica 5 CH 0.001 g. Помощни вещества: Натриев хлорид, пречистена вода. Без консерванти.

Показания: Дразнене и дискомфорт в очите от различен произход (пренапрежение, умора на очите, дим, прах, вятър, въздушно течение, неподходяща светлина, морска вода, хлорирана вода и др.) при възрастни и деца над 1 година.

Дозировка и начин на приложение: Очно приложение. Накапете 1-2 капки във всяко око, 2 до 6 пъти дневно.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества; Деца под 1 година.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Ако симптомите се влошават или продължават повече от 2 дни да се потърси лекарски съвет. Да не се използва: в случай на гнойно възпаление (слепване на клепачите сутрин), в случай на остра болка, нараняване и незабавно да се потърси лекарска помощ.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са наблюдавани взаимодействия.

Фертилитет, бременност и кърмене: Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не се очакват ефекти върху способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Кутия с 10, 20 или 30 еднодозови опаковки по 0.4 ml. Еднодозовите опаковки са пакетирани в алуминиево саше. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: BOIRON, Франция

Вносител: Боарон БГ, тел. 02/963 09 06, 963 20 91, www.boiron.bg