MIFEPRISTONE LINEPHARMA/ МИФЕПРИСТОН ЛИНЕФАРМА

By | май 15, 2014

ATC code: G03XB01
По лекарско предписание

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка таблетка съдържа 200 mg мифепристон (mifepristone).

Показания: Медикаментозно прекъсване на развиваща се вътрематочна бременност, последвано от прием на простагландинов аналог, до 63 дни от началото на аменореята.

Дозировка и начин на приложение: 200 mg мифепристон еднократно перорално, последвано след 36 до 48 часа от прием на простагландинов аналог. Дозата от 200 mg не трябва да се превишава. Педиатрична популация: Липсват данни за жени под 18 години.

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества; хронична надбъбречна недостатъчност; астма, наследствена порфирия; бременност, която не е потвърдена чрез ултразвуков или биологичен тест; бременност след 63-я ден от началото на аменореята; съмнения за извънматочна бременност; противопоказания за избрания простагландинов аналог.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Мифепристон Линефарма не се препоръчва при пациенти с бъбречна недостатъчност, чернодробна недостатъчност и недохранване. Медикаментозното прекъсване на развиваща се вътрематочна бременност изисква участието на жената, която трябва да бъде информирана за изискванията на метода: необходимост от комбинирана терапия с простагландин (2-ро посещение); необходимост от контролен преглед (3-то посещение) в рамките на 14 до 21 дни след приема на Мифепристон Линефарма, за да се провери дали изхвърлянето на плода е пълно; риск от неуспех (в 7.6% от случаите), което може да наложи прекъсването на бременността чрез друг метод. Свързаните с метода рискове са: продължително вагинално кървене, инфекция, Rh-алоимунизация. За да се предотврати потенциално излагане на следваща бременност на влиянието на мифепристон, се препоръчва да се избягва зачеване по време на следващия менструален цикъл. Специално внимание е необходимо при жени със сърдечно-съдови заболявания и надбъбречна недостатъчност, както и такива на продължително кортикостероидно лечение (вкл. инхалаторни кортикостероиди при астма), чиято ефикасност може да бъде намалена.

Нежелани лекарствени реакции: главоболие, гадене, повръщане, диария, стомашно неразположение, болки в корема, обилно кървене, спазми на матката, умора, напрежение  в гърдите и др. За списъка на всички нежелани реакции и за повече информация прочетете пълната КХП.

Опаковка:  1 таблетка в опаковка.

Притежател на разрешението за употреба: Linepharma France

Представител на ПРУ в България: МЛД Трейдинг ЕООД