Недостиг на лекарства в аптеките

By | август 19, 2014

Във връзка с прилагането на чл. 217а и следващите от ЗЛПХМ, сигнали за недостиг на лекарствени продукти в аптечната мрежа се приемат на e-mail адреса на ИАЛ:  bda@bda.bg