Варненски фармацевтичен бизнес форум 2014

By | септември 15, 2014

Първото издание на Варненски фармацевтичен бизнес форум 2014 ще се проведе на 4 Октомври 2014 г. във Фестивален и конгресен център – Варна.

С форума се поставя началото на една нова традиция за създаване на условия за дискусия и споделяне на опит за новостите в областта на фармацевтичния сектор между магистър-фармацевти от различни области на фармацията, представители на академичната общност, на сродни международни организации, студенти по фармация, както и други специалисти от областта на здравеопазването и представители на фармацевтични компании.

Форумът ще предостави възможност за обмяната на добри практики и нови тенденции и идеи, както и за изграждането на полезни контакти и срещи за участниците.

СЪБИТИЕТО Е АКРЕДИТИРАНО ОТ КОМИСИЯ ПО КАЧЕСТВОТО КЪМ БФС С 20 /двадесет/ КРЕДИТНИ ТОЧКИ !  

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА И РЕГИСТРАЦИЯ: БЪЛГАРСКИ ФАРМАЦЕВТИЧЕН СЪЮЗ