RABIOXIN / РАБИОКСИН

By | април 10, 2017

АТС код: А02ВС04

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка стомашно-устойчива таблетка съдържа 20 mg рабепразол натрий (rabeprazole sodium), еквивалентен на 18,85 mg рабепразол (rabeprazole). Помощни вещества: Ядро: Манитол, Магнезиев оксид, тежък Хидроксипропил целулоза, Магнезиев стеарат; Среден слой: Етилцелулоза, Магнезиев оксид, тежък, Обвивка на таблетката: Хипромелозен фталат, Дибутил себакат, Жълт железен оксид (само в Рабиоксин 20 mg стомашно-устойчиви таблетки), Титанов диоксид (Е171), Талк.

Показания: Рабиоксин е показан при: Активна язва на дванадесетопръстника; Активна доброкачествена язва на стомаха; Симптоматична ерозивна или улцеративна гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ); Гастроезофагеална рефлуксна болест, продължително лечение (поддържащо ГЕРБ); Симптоматично лечение на умерена до много тежка гастроезофагеална рефлуксна болест (симптоматична ГЕРБ); Синдром на Zollinger-Ellison; В комбинация с подходящи антибактериални терапевтични схеми за ерадикация на Helicobacter pylori при пациенти с пептичноязвена болест.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение, за предпочитане сутрин преди хранене. Стомашно-устойчивите таблетки трябва да се гълтат цели.  Възрастни/Пациенти в напреднала възраст: Активна язва на дванадесетопръстника и активна доброкачествена язва на стомаха: Препоръчителната доза при перорално приложение както за активна язва на дванадесетопръстника, така и за доброкачествена активна язва на стомаха е 20 mg, които трябва да се приемат веднъж на ден, сутрин. При повечето пациенти с активна язва на дванадесетопръстника заздравяването настъпва до четири седмици. При някои пациенти обаче може да е необходим допълнителен срок на лечение от още четири седмици за постигане на заздравяване. При повечето пациенти с доброкачествена язва на стомаха заздравяването настъпва до шест седмици. И тук обаче при някои пациенти може да е необходим допълнителен срок на лечение от още шест седмици за постигане на заздравяване.
Ерозивна или улцеративна гастроезофагеална рефлуксна болест (ГЕРБ): Препоръчителната доза за това състояние е 20 mg, които трябва да се приемат веднъж на ден в продължение на четири до осем седмици.
Гастроезофагеална рефлуксна болест, продължително лечение (поддържащо лечение за ГЕРБ): При продължително лечение може да се използва поддържаща доза от 20 или 10 mg веднъж на ден в зависимост от степента на повлияване на пациента.
Симптоматично лечение на умерена до много тежка гастроезофагеална рефлуксна болест (симптоматична ГЕРБ): 10 mg веднъж на ден при пациенти без езофагит. Ако за 4 седмици не се постигне контролиране на симптомите, пациентът трябва да бъде подложен на допълнителни изследвания. След отзвучаване на симптомите последващо контролиране на симптомите може да се постигне чрез схема на прием при нужда, като се приемат по 10 mg веднъж на ден при нужда.
Синдром на Zollinger-Ellison: Препоръчителната начална доза при възрастни е 60 mg веднъж на ден. Дозата може да се повиши чрез титриране до 120 mg на ден въз основа на индивидуалните нужди на пациента. Еднократната дневна доза може да бъде до 100 mg на ден. Дозите от 120 mg могат да наложат разделен прием – 60 mg два пъти на ден. Лечението трябва да продължи, докато са налице клинични показания.
Ерадикация на Helicobacter pylori: Пациенти с инфекция от Н. pylori трябва да бъдат подложени на лечение за ерадикация. Препоръчва се следната комбинация, давана в продължение на 7 дни. Рабепразол натрий от 20 mg два пъти на ден + Кларитромицин 500 mg два пъти на ден и Амоксицилин 1 g два пъти на ден.
Бъбречно и чернодробно увреждане: Не е необходима корекция на дозата при пациенти с бъбречна или чернодробна недостатъчност.
Педиатрична популация: Не се препоръчва употребата на рабепразол натрий при деца поради липса на опит от използването му в тази възрастова група.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества. Рабиоксин е противопоказан по време на бременност и кърмене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Повлияването на симптомите от лечението с рабепразол натрий не изключва наличието на злокачествен процес в стомаха или в дванадесетопръстника, поради това възможността от наличие на злокачествено заболяване трябва да бъде изключена преди започване на лечението с Рабиоксин. При продължително лечение е необходимо наблюдение от лекар. Цялата информация прочетете в КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Рабиоксин е противопоказан по време на бременност и  кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: На базата на фармакодинамичните му свойства и профила на нежеланите лекарствени реакции малко вероятно е рабепразол натрий да предизвика нарушаване на способността за шофиране или способността за работа с машини. Ако въпреки това настъпи нарушаване на бдителността поради сънливост, препоръчително е да се избягват шофиране и работа със сложни машини.

Опаковка: 20 mg gastro-resistant tablets х 14 в Алуминий/Алуминиеви блистери в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: Инбиотех ООД, България