Инхалаторът Respimat® за многократна употреба спечели наградата за екологичен дизайн на Pharmapack 2020

By | март 4, 2020

Boehringer Ingelheim обяви, че инхалаторното устройство Respimat® за многократна употреба е носител на голямата награда за екологичен дизайн „Eco-design“ award на Pharmapack 2020.

Наградите Pharmapack отличават последните иновации в устройствата и опаковките във фармацевтичната промишленост, медицинскитеизделия, здравните продукти и ветеринарните лекарства.

Respimat® за многократна употреба е инхалаторно устройство, използвано в лечението на астма и Хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). То е подобрена версия на добре утвърдения инхалатор Respimat® тип „фина мъгла“, тъй като осигурява ползи както за пациентите, така и за околната среда.

Устройството значително намалява отпадъците и въглеродния отпечатък (PCF). Докато при повечето инхалатори за еднократна употреба пластмасовите устройства трябва да бъдат заменени след изчерпване на лекарството, то Respimat® за многократна употреба може да бъде използван с до шест пълнителя преди да се наложи смяна.

В Respimat® няма съдържание на пропеленти, което означава, че въглеродните емисии са приблизително 20 пъти по-ниски от тези на обикновените аерозолнитеинхалатори под налягане (pMDI).

Очаква се до 2025 г. общо 776 тона пластмасови отпадъци и 14 300 тона емисии на въглероден диоксид да бъдат предотвратени в резултат на повторното използване на инхалаторното устройство Respimat®. Количеството от 776 тона отпадъци се равнява на повече от 77,6 милиона 0,5-литрови пластмасови бутилки.

Устройството е проектирано така, че да предостави на пациента по-удобен начин за употреба, по-лесно разчитане на индикатора за дозите, удобна форма за безпроблемна ежедневна употреба и лесно сглобяване, като се взима предвид обратна връзка от пациенти.

Повече информация на: www.boehringer-ingelheim.com