Tag Archives: сърдечна недостатъчност

CORLEDIN / КОРЛЕДИН

AТС код: С01ЕВ17 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Една филмирана таблетка съдържа 7,5 mg ивабрадин (ivabradine) (еквивалентно на 8,085 mg ивабрадин хидрохлорид). Помощни вещества:… Read More »

Възможно ли е един евтин диуретик да побеждава ХЕРПЕСНИТЕ ВИРУСИ?

Спиронолактонът (spironolactone), който се използва от 1959 г., изглежда пречи на вируса на Епщайн-Бар (Epstein Barr) да се размножава и може да помага в борбата и срещу други херпесни вируси. БОРБАТА С ВИРУСА НА ЕПЩАЙН-БАР Един евтин генеричен диуретик, който често се предписва на пациенти със сърдечна недостатъчност, показва антивирусно действие срещу херпесни вируси, наречени… Read More »