Tag Archives: хемофилия

JIVI/ЖИВИ

AТС код: B02BD02 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Jivi 250 IU прах и разтворител за инжекционен разтвор. След реконституиране с предоставения разтворител един ml… Още.. »

BERIATE 250 IU / БЕРИАТЕ 250 IU

АТС код: B02BD02  Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Един флакон номинално съдържа: 250 IU човешки коагулационен фактор VIII (FVIII). След разтваряне в 2,5 ml вода за… Още.. »

FANHDI 500 IU / ФАНДИ 500 IU

ATC code: B02BD06 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Фанди 500 IU се приготвя с 10 ml вода за инжекции и съдържа приблизително 50 IU човешки… Още.. »