Tag Archives: Capsella bursa-pastoris

ОВЧАРСКА ТОРБИЧКА

Наименование на латински. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. Семейство. Кръстоцветни – Brassicaceae (Cruciferae) Български народни наименования. Бяла трева, гергьовден, овчарска торбичка, плешчица, тракачка, хлопка, чобан торба. Народни наименования в други страни. Пастушья сумка (р), shepherd’s pursе (е), bourse-a-pasteur (f), Echter Hirtentaschel (d). Описание. Едногодишно или двугодишно тревисто растение. Стъблата най-често са единични, 5–60 см високи, прости… Read More »