Tag Archives: chamomilla

ЛАЙКА

Наименование на латински: Matricaria chamomilla L. (Chamomilla (Matricaria) recutita L.) Семейство: Asteraceae (Compositae) – Сложноцветни Български народни наименования: Камомила, белиоч, бели очи, бяла рада, въртипоп, геренска лайка, еньово цвете, кумич, лечебна лайка, лайкучка, матрика, папатка, пирелик (тур.), подрумиче, рамон Народни наименования в други страни: (р) ромашка аптечная, ромашка лекарственная, ромашка ободранная; (e) German c (h)… Read More »