Tag Archives: geranium

ЗДРАВЕЦ

В нашата флора има 23 вида здравец, от които в народната медицина се използват следните видове… GERANIUM MACRORRHIZUM Семейство: Geraniaceae – Здравецови Български народни наименования: Обикновен здравец, благовонен здравец, градински здравец, див здравец, здравец, здравчец, кая-чиче (тур.), миризлив здравец. Народни наименования в други страни: (р) герань-крупнокорневищная; (е) bigroot crane’s-bill, bigroot geranium, long-rooted crane’s-bill; (d) Felsenstorchschnabel,… Read More »