Tag Archives: 100-те най-използвани билки в България

ЛАВАНДУЛА

Наименование на латински. Lavandula angustifolia Mill. (L. spica L., L. officinalis Chaix, L. vera DC.) Семейство. Устноцветни – Lamiaceae (Labiatae) Български народни наименования. Лавандула, Лаванда, Лаванта, Ливанто. Народни наименования в други страни. Лаванда аптечная, лаванда настоящая, лаванда колосовая (р), Lavender, Water plantain (e), Lavendela, Gemeiner Froschlöffel (d), Alisma plantain, Lavande (f). Описание. Многогодишен, силно разклонен,… Read More »

ЗДРАВЕЦ

В нашата флора има 23 вида здравец, от които в народната медицина се използват следните видове… GERANIUM MACRORRHIZUM Семейство: Geraniaceae – Здравецови Български народни наименования: Обикновен здравец, благовонен здравец, градински здравец, див здравец, здравец, здравчец, кая-чиче (тур.), миризлив здравец. Народни наименования в други страни: (р) герань-крупнокорневищная; (е) bigroot crane’s-bill, bigroot geranium, long-rooted crane’s-bill; (d) Felsenstorchschnabel,… Read More »

ПОДБЕЛ

В миналото, точно копие на цвят от подбел е можело да се види над всяка аптека в Париж като емблема, гарантираща ефективността на предлаганите в аптеката лекарства. Наименование на латински: Tussilago farfara L. Семейство: Asteraceae (Compositae) — Сложноцветни. Български народни наименования: Бяло копито, марта, мартениче, подбел. Народни наименования в други страни: (р) мать-и-мачеха обыкновенная, камчужная… Read More »

Еньовден

Традиционно на Еньовден се почита професията на фармацевта. Коренът на празника е свързан със славянските фолклорни традиции и денят на лятното слънцестоене. С навлизане на християнството, тъй като източноправославната църква чества Рождение на св. Йоан Кръстител на 24 юни, наименованието на народния празник става — Еньо или Яне. Не само българи, но поляци, украинци, руснаци… Read More »

ВОЛСКИ ЕЗИК

Волският език е един от най-разпространените в България видове от отдел Папратовидни. Наименование на латински: Asplenium scolopendrium (Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Scolopendrium vulgare Sm.). Класификация: Отдел – Pteridophyta (Папратовидни), клас – Pteridopsida (Същински папрати), разред – Polypodiales, семейство – Aspleniaceae (Изтравничеви), род – Asplenium (Изтравниче), вид – A. scolopendrium. В старите класификации семейството е Polypodiaceae… Read More »