Tag Archives: lavandula

ЛАВАНДУЛА

Наименование на латински. Lavandula angustifolia Mill. (L. spica L., L. officinalis Chaix, L. vera DC.) Семейство. Устноцветни – Lamiaceae (Labiatae) Български народни наименования. Лавандула, Лаванда, Лаванта, Ливанто. Народни наименования в други страни. Лаванда аптечная, лаванда настоящая, лаванда колосовая (р), Lavender, Water plantain (e), Lavendela, Gemeiner Froschlöffel (d), Alisma plantain, Lavande (f). Описание. Многогодишен, силно разклонен,… Read More »