Tag Archives: scolopendrium

ВОЛСКИ ЕЗИК

Волският език е един от най-разпространените в България видове от отдел Папратовидни. Наименование на латински: Asplenium scolopendrium (Phyllitis scolopendrium (L.) Newman, Scolopendrium vulgare Sm.). Класификация: Отдел – Pteridophyta (Папратовидни), клас – Pteridopsida (Същински папрати), разред – Polypodiales, семейство – Aspleniaceae (Изтравничеви), род – Asplenium (Изтравниче), вид – A. scolopendrium. В старите класификации семейството е Polypodiaceae… Read More »