Tag Archives: KRKA

CO-AMLESSA / КО-АМЛЕСА

ATC code: С09ВХ01 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Ко-Амлеса 2 mg/5 mg/0-625 mg: Всяка таблетка съдържа 2 mg терт-бутиламинов периндоприл (perindopril tert-butylamine), 5 mg амлодипин… Read More »

DORETA/ДОРЕТА

ATC code: N02A Х52 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 37,5 mg трамадолов хидрохлорид (tramadol hydrochloride) еквивалентен на 32,94 mg трамадол (tramadol)… Read More »

ACLEXA/АКЛЕКСА

ATC code: М01АН01 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка капсула съдържа съответно100 mg или 200 mg целекоксиб (celecoxib). Помощни вещества: лактоза (безводна) съответно 24 mg,… Read More »