Tag Archives: simvastatin

CHOLIB/ХОЛИБ

ATC code: C10BA04 По лекарско предписание Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Една филмирана таблетка съдържа 145 mg фенофибрат (fenofibrate) и 20 mg симвастатин (simvastatin). Помощни вещества: Ядро: 160,1… Read More »