Tag Archives: telsol

TELSOL PLUS/ ТЕЛСОЛ ПЛЮС

ATC code: С09DА07 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Лактоза монохидрат 99,67 mg,… Read More »