Tag Archives: hydrochlorothiazide

COOLSART / КООЛСАРТ

ATC code:  C09DA08 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 20 mg олмесартан медоксомил (olmesartan medoxomil) и 12,5 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Всяка… Read More »

TELSOL PLUS/ ТЕЛСОЛ ПЛЮС

ATC code: С09DА07 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка таблетка съдържа 80 mg телмисартан (telmisartan) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Лактоза монохидрат 99,67 mg,… Read More »

VALSOL PLUS / ВАЛСОЛ ПЛЮС

ATC code: C09DА03 Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба. Състав: Всяка таблетка съдържа 160 mg валсартан (valsartan) и 25 mg хидрохлоротиазид (hydrochlorothiazide). Помощни вещества: Валсол плюс 160 mg/25 mg филмирани… Read More »