ZINKOROT / ЦИНКОРОТ

By | април 4, 2016

ATC code: А12СВ06

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Една таблетка съдържа цинков оротат дихидрат 157,36 mg (еквивалентни на 25 mg цинк). Помощни вещества: Силициев диоксид, колоиден безводен; Целулоза, микрокристална; Повидон К 30; Кроскармелоза натрий; Талк; Магнезиев стеарат.

Показания: Лечение на недостиг (дефицит) на цинк, когато коригирането на този дефицит е невъзможно чрез обичайното хранене. Цинкорот 25 mg таблетки е показан при възрастни и деца над 6 години.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и юноши (12-17 години): Препоръчителната доза е 12,5 – 25 mg цинк (= 1/2 – 1 таблетка Цинкорот 25 mg) дневно. Деца на възраст 6-11 години: Препоръчителната доза е 12,5 mg цинк (= 1/2 таблетка Цинкорот 25 mg) дневно.
Цинкорот 25 mg таблетки не трябва да се прилага при деца на възраст до 6 години. За приложение при тази група могат да бъдат по-подходящи други фармацевтични форми.
Таблетките трябва да бъдат приемани с достатъчно количество течност (например чаша вода) в интервал между храненията. Продължителността на лечението зависи от причината за цинковия дефицит и от успеха на лечението.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Продължителното прилагане на мед (микроелемента мед) трябва да бъде проследявано в диагностична лаборатория.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Хелиращи агенти като D-Penicillamine, Dimercaptopropanesulfonic acid (DMPS), Dimercaptosuccinic acid (DMSA) и Ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) могат да редуцират абсорбцията на цинк или да повишат неговата екскреция. Абсорбцията на цинк може да бъде редуцирана при едновременен прием на фосфати, железни, медни и калциеви соли.
Цинк може да редуцира бионаличността на микроелемента мед. Високи дози цинк могат да редуцират абсорбцията и задържането на желязо. Цинк редуцира абсорбцията на тетрациклини, офлоксацин и други хинолони (напр, норфлоксацин, ципрофлоксацин). Поради това е необходимо време от поне 3 часа между приема на цинк и посочените лекарствени продукти.
Храни с високо съдържание на фитини (напр. зърнени продукти, бобови растения, ядки) редуцират абсорбцията на цинк. Съществуват съмнения, че кафето може да повлияе абсорбцията на цинк.

Фертилитет, бременност и кърмене: Тъй като няма достатъчно опит при хора, а експериментите с животни показват тератогенен ефект, лекарствени продукти със съдържание на цинк трябва да се прилагат при бременност и кърмене, само ако е налице клинично установен и доказан цинков дефицит. В този случай не съществува ограничение в прилаганата доза на Цинкорот 25 mg таблетки по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са провеждани проучвания относно ефектите върху способността за шофиране. Въз основа на фармакодинамичния и фармакокинетични профил, както и докладваните нежелани реакции, Цинкорот 25 mg таблетки не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: По 20, 50 и 100 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Woerwag Pharma GmbH & Co, KG Германия