VІІ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ФАРМАКОЛОГИЯ 2014

By | април 30, 2014

17–19 okтомври 2014

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛЕВЕН

От 17–19.10.2014 г. в Плевен ще се проведе VІІ Национален конгрес по фармакология, организиран от Българско дружество по фармакология и Медицински Университет в Плевен.

VІ Национален конгрес по фармакология беше проведен с мото „Фармакологията – от експеримента към клиниката”, което даде възможност за успешно показване на участието на фармакологичните практики в редица медицински специалности. Ще запазим тази насока и в предстоящия VІІ Национален конгрес по фармакология.

VІІ Национален конгрес по фармакология се посвещава на 145-годишнина от създаването на Българската Академия на Науките и 40-годишнина от откриването на Медицински Университет в Плевен. Научният форум ще се проведе под патронажа на Председателя на Българската Академия на Науките Стефан Воденичаров и кмета на гр. Плевен Димитър Стойков.

На Конгреса ще бъдат представени и обсъдени данни в едни от най-съществените в медицински и социален аспект области на съвременната фармакология и фармакотерапия. С удоволствие Ви призоваваме да вземете участие и да представите данни от Ваши експериментални и клинични проучвания.

За регистрация и допълнителна информация, моля да се свържете с oфициалния агент на събитието: КОМПАНИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ КОНГРЕСИ ООД
тел.: 02/892 08 08, мобилен: 0888 90 31 92 – Мирела Димитрова
е-mail: mdimitrova@cic.bg; www.cic.bg