ACECYS /АЦЕЦИС

By | октомври 7, 2014

ATC code: R05CB01

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Активно вещество в едно саше: ацетилцистеин (acetylcysteine) 200 mg. Помощни вещества: Захароза (compressible) – 2,6 g; Аскорбинова киселина; Бетадекс; Захарин натрий; Силицев диоксид, колоиден безводен; Аромати на лимон и портокал.

Показания: АцеЦис е показан при остри и хронични заболявания на дихателната система, протичащи с повишено образуване и затруднено отделяне на бронхиален секрет, като остър и хроничен бронхит, ХОББ, бронхиектазна болест, муковисцидоза. Продуктът се прилага с цел втечняване на бронхиалния секрет и улесняване на експекторацията.

Дозировка и начин на приложение: Възрастни и деца над 14 години: Еднократна доза 200 mg (1 саше), приета три пъти дневно. Муковисцидоза – възрастни до 800 mg дневно, деца до 600 mg дневно. Деца от 6 до 14 години: Еднократна доза 200 mg (1 саше), приета два пъти дневно. Деца от 2 до 5 години: Еднократна доза 100 mg (1/2 саше), приета два-три пъти дневно. Продължителността на лечение се определя индивидуално. При остри заболявания и състояния обичайната продължителност е 5 – 10 дни, а при хронични заболявания – до няколко (1-2) месеца.
Продуктът се приема след хранене. Съдържимото на едно саше се разтваря в достатъчно количество гореща вода или стайна температура и се разбърква добре до получаване на хомогенен разтвор.

Противопоказания: Известна свръхчувствителност към ацетилцистеин или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Налице са макар и редки съобщения за развитие на синдром на Стивънс – Джонсън и синдром на Лайел, свързани с прием на ацетилцистеин. В тези случаи, вкл. и при съмнение за развитие на тези състояния, е необходимо незабавно преустановяване приема на продукта и консултация с медицински специалист. Особено внимание е необходимо при пациенти с: бронхиална астма; активна язвена болест и анамнестични данни за язвена болест; хистаминова непоносимост – ацетилцистеин повлиява хистаминовия метаболизъм и може да предизвика симптоми на непоносимост (главоболие, вазомоторен ринит, сърбеж), поради което продължителното приложение на продукта следва да се избягва. Продуктът трябва да се прилага с внимание и при пациенти в напреднала възраст с дихателна недостатъчност. Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозна малабсорбция или сукраза-изомалтазна недостатъчност не трябва да приемат това лекарство. Продуктът съдържа 2,6 g захар в една доза (0,21 въглехидратни единици), което трябва да се има пред вид при пациенти със захарен диабет. Муколитичният ефект се усилва при по-голям прием на течности.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Няма данни относно приложението на ацетилцистеин при бременни жени, поради което продуктът не трябва да се прилага по време на бременност. Не е известно дали ацетилцистеин се екскретира в кърмата при хора, поради което не може да бъде изключен риск за кърмачето. Решението за продължаване/прекъсване на кърменето или за продължаване/прекъсване на лечението с ацетилцистеин трябва да бъде направено след преценка на ползата от кърменето за детето и ползата от лечението с продукта за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма данни за ефекти на ацетилцистеин върху способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Прах за перорален разтвор 3.1 g в саше от хартия/алуминий/полиетилен. Една опаковка съдържа 20 броя сашета.

Притежател на разрешението за употреба: Химакс Фарма ЕООД