AKISTAN/ АКИСТАН

By | май 21, 2014

ATC code: S01EE01
По лекарско предписание

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицинските специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: 1 ml капки за очи, разтвор съдържа 50 микрограма латанопрост. Помощни вещества: Бензалкониев хлорид 0,2 mg/ ml, Натриев хлорид, Натриев дихидрогенфосфат дихидрат, Динатриев фосфат додекахидрат, Натриев хидроксид и/или фосфорна киселина (за корекция на рН), Пречистена вода.

Показания: Понижаване на повишено вътреочно налягане при пациенти с откритоъгълна глаукома и очна хипертензия. Понижаване на повишено вътреочно налягане при педиатрични пациенти с повишено вътреочно налягане и глаукома в детска възраст.

Дозировка и начин на приложение: Препоръчителна доза за възрастни (вкл. пациенти в старческа възраст): Обичайната дозировка е 1 капка за очи дневно в засегнатото око/очи. Оптимален ефект се постига, ако Акистан се прилага вечер.
Педиатрична популация: Акистан може да се използва при деца в същата дозировка, както при възрастни. Няма налични данни за недоносени бебета (родени преди 36-та гестационна седмица). Данните за възрастовата група под 1 година (4 пациента) са ограничени.
Акистан не трябва да се прилага повече от един път дневно, тъй като е доказано, че по-честото приложение намалява ефекта на понижаване на вътреочното налягане. Ако бъде пропусната доза, лечението следва да продължи с приложение на следващата доза. Както при всички капки за очи, за да се намали възможната системна абсорбция, се препоръчва слъзната торбичка да бъде притисната за една минута към вътрешния ъгъл на окото (точково затваряне). Това трябва да се направи веднага след поставяне на всяка капка. Контактните лещи трябва да се махнат преди поставянето на очните капки и могат да бъдат поставени 15 минути след това. Ако се прилага повече от един лекарствен продукт за очно приложение, лекарствата трябва да бъдат прилагани през интервал от минимум пет минути.

Противопоказания: Свръхчувствителност към латанопрост или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Прочетете КХП!

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Липсват сигурни данни за взаимодействие с други лекарства. Има съобщения за парадоксално повишаване на вътреочното налягане след съвместно очно приложение на два простагландинови аналога. По тази причина употребата на два и повече продукта от групата на простагландините, простагландинови аналози или простагландинови производни не се препоръчва. Проувания за взаимодействията са провеждани само при възрастни.

Фертилитет, бременност и кърмене: Безопасността при употреба на този лекарствен продукт по време на бременност не е установена. Лекарственият продукт има потенциални вредни фармакологични ефекти по време на бременност, върху фетуса или новороденото дете. Поради това Акистан не трябва да се прилага по време на бременност. Латанопрост и неговите метаболити могат да се екскретират в майчиното мляко и следователно Акистан не трябва да се прилага в периода на кърмене или кърменето трябва да се преустанови.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Подобно на други очни лекарствени продукти, приложението на очни капки може да предизвика временно замъгляване на зрението. Пациентите не трябва да шофират и да работят с машини докато влиянието не отзвучи.

Специални условия на съхранение: Да се съхранява в хладилник (2°С – 8°С). След първото отваряне на флакона използвайте в рамките на 4 седмици и съхранявайте под 25°С .

Опаковка: Akistan 50 micrograms/ml eye drops, solution. Флакон с капкомер (5 ml) от полиетилен с капачка на винт и допълнително запечатана с външна капачка от полипропилен. Всеки флакон съдържа 2,5 ml капки за очи, разтвор, съответстващи приблизително на 80 капки от разтвора.

Притежател на разрешението за употреба: Pharmaselect International Beteiligungs GmbH