CERIDOL / ЦЕРИДОЛ

By | март 22, 2018

AТС код: N02BE51

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: 1 таблетка съдържа 250 mg парацетамол (paracetamol), 150 mg пропифеназон (propyphenazon) и 50 mg кофеин (caffeine). Помощни вещества: Микрокристална целулоза, Магнезиев стеарат, Силициев диоксид, колоиден безводен; Талк.

Показания: За облекчаване на болки при главоболие, зъбобол, менструално неразположение, следоперативна или ревматична болка; За облекчаване на болки и температура, свързани с настинки и грип.

Дозировка и начин на приложение: Таблетките трябва да се приемат с достатъчно количество течност. Възрастни: 1-2 таблетки 1-3 пъти дневно. Деца над 12 години: 1 таблетка 1-3 пъти дневно. Делителната черта е само за улесняване на счупването, ако е трудно да се погълне цялата таблетка. Лекарството не бива да се приема за период, по-дълъг от една седмица или в дози по-високи от препоръчителните, освен по лекарско предписание.

Противопоказания: Свръхчувствителност към някое от активните вещества или помощни вещества на лекарствения продукт. Церидол не трябва да се използва при наличие на някое от следните състояния: алергия към пиразолони или сходни вещества (свръхчувствителност към продуктите: феназон, пропифеназон, аминофеназон, метамизол); алергия към продукти, съдържащи Фенилбутазон; известна свръхчувствителност към ацетилсалицилова киселина или доказана алергия към кофеин; наследствена глюкозо-6-фосфатна дехидрогеназна недостатъчност (доказана от Хемолитична анемия); остра чернодробна порфирия. Специално внимание е необходимо (намаляване на дозировката и/или разреждане на дозите) при следните състояния: нарушена чернодробна функция (например при случаи на хронична злоупотреба с алкохол или при хепатит); нарушена бъбречна функция; синдром на Жилбер (различна по интензитет доброкачествена жълтеница вследствие на глюкуронил-трансферазна недостатъчност); хематопоетична дисфункция. Церидол не бива да се дава на бебета или деца под 12-годишна възраст.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Поради минималния, но потенциално опасен риск от шокова реакция, Церидол трябва да се използва само за лечение на болка или температура. Болкоуспокояващи лекарства не бива да се приемат редовно за продължителен период от време, освен по лекарско предписание. Продължителният прием на болкоуспокояващи, съдържащи парацетамол във високи кумулативни дози, може в редки случаи да доведе до аналгетична нефропатия и почти необратима бъбречна недостатъчност. Продължителната употреба на аналгетици за лечение на главоболие може само по себе си да доведе до хронично главоболие. Специално внимание е необходимо в случаи на пациенти с астма, хроничен ринит и хронична уртикария, особено при тези със свръхчувствителност към други противовъзпалителни лекарствени продукти.
Има съобщения за единични случаи на пристъпи на астма и анафилактичен шок, свързани с използването на препарати, съдържащи пропифеназон и парацетамол, от чувствителни пациенти. Съобщавани са много редки случаи на сериозни кожни реакции. В случай на зачервяване на кожата, обрив, мехури или лющене, незабавно прекратете приема на парацетамол и потърсете лекарска помощ.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Както при останалите болкоуспокояващи, консумацията на алкохол трябва да се избягва по време на лечение с Церидол, тъй като индивидуалните реакции не могат да бъдат предвидени. Прочетете пълната листовка!

Фертилитет, бременност и кърмене: Поради липсата на адекватни данни, препоръчително е Церидол да не се използва по време на бременност, особено през първия триместър и по време на последните шест седмици от бременността. Тъй като активната съставка се екскретира в кърмата и с оглед на незрелостга на ензимната система на новороденото, Церидол не трябва да се използва от кърмещи жени. Има ограничени данни, че може да има увреждане на фертилитета при жени, който е обратим след прекратяване на лечението, но не е доказано.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Някои пациенти може да получат замайване или сънливост при употребата на парацетамол. Пациентите трябва да бъдат внимателни при извършването на дейности, изискващи повишено внимание.

Опаковка: Церидол е в картонена кутия, е 1 блистер от бяло, непрозрачно PVC/PVDC/Alu фолио с 10 таблетки.

Притежател на разрешението: Фортекс Нутрасютикалс ООД