DIALGIN EXPRESS / ДИАЛГИН ЕКСПРЕС

By | септември 17, 2018

AТС код: N02BB52

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав на 1 саше: Метамизол натрий (metamizole sodium) 500 mg и кофеин (caffeine) 50 mg. Помощни вещества: Захароза 1,806 g в една доза, Манитол, Полоксамер, Натриев цикламат, Аромат на ягода (смес на ароматни вещества и глюкоза), Силициев диоксид, колоиден безводен.

Показания: Диалгин Експрес се прилага при възрастни и юноши над 15 години за краткосрочно лечение на умерено до силно изразена болка с различен произход: главоболие (мигрена, тензионно главоболие); зъбобол; дисменорея; ставни и мускулни болки; посттравматична и постоперативна болка, изгаряния; болки при злокачествени заболявания; Диалгин Експрес се прилага за понижаване на повишена телесна температура, когато други средства са неефикасни или противопоказани.

Дозировка и начин на приложение: Лечението с продукта трябва да се провежда с възможно най-ниската ефективна доза и да бъде с възможно най-кратка продължителност. Ефектът настъпва в рамките на 30 до 60 мин след приема. Да се прилага при възрастни и юноши над 15 години. Максимална единична доза – 500 -1000 mg; Максимална дневна доза – 3000 mg.
Необходимо е да се обмисли намаляване на дозата при продължително приложение, предвид това, че екскрецията на метаболитите на Метамизол може да бъде забавена. При пациенти в увредено общо състояние и намален креатининов клирънс / с нарушена бъбречна / се препоръчва намаляване на дозата, поради възможността за забавена екскреция на метаболитите на Метамизол. При пациенти с нарушена чернодробна и/или бъбречна функция се препоръчва избягване на повторен прием на високи дози. Продуктът може да се приема независимо от времето на хранене. Продължителността на приложение зависи от вида и тежестта на болката и степента на повишение на температурата. При продължително приложение е необходим редовен контрол на кръвната картина, вкл. диференциална кръвна картина. В случай, че продуктът не е назначен от лекар, приложението му като аналгетик не трябва да надвишава 5 дни, а като антипиретик – 3 дни.

Противопоказания: свръхчувствителност към Метамизол, кофеин или към някое от помощните вещества; свръхчувствителност към други лекарства от групата на пиразолоните или пиразолодините (феназон, пропифеназон, Фенилбутазон, оксифеназон); анамнестични данни за реакции на свръхчувствителност към аналгетици, антипиретици или НСПВС; анамнестични данни за настоящи или установени в миналото кръвна дискразия иди депресия на костния мозък, особено ако се касае за левкопения, агранулоцитоза, Хемолитична анемия, апластична анемия след прием на Метамизол, други пиразолони или пиразолодини, НСПВС; нарушена миелоидна функция (напр. след лечение с цитостатици) или заболявания на хемопоетичната система; остра чернодробна порфирия (съществува риск от остър пристъп); вродена глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност (съществува риск от хемолиза); тежки чернодробни и бъбречни заболявания; бременност и в периода на кърмене; деца на възраст под 15 години.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Рискът от развитие на реакции на свръхчувствителност е по-висок при едновременен прием с други аналгетици и антипиретици и НСПВС. Метамизол може да взаимодейства и да доведе до промяна в ефекта на каптоприл, литий, метотрексат, триамтерен. Съществува риск от потискане на хемопоезата при едновременно приложение с други лекарства с хемотоксично действие, напр. такива, съдържащи злато, противоракови продукти и др. Метамизол може да понижи плазмените концентрации на циклоспорин, поради което кръвните нива на последния трябва да бъдат проследявани с оглед избягване на компрометиране на резултата от органна трансплантация. Метамизол намалява активността на кумариновите антикоагуланта.
Едновременната употреба с хлорпромазин може да доведе до риск от тежка хипотермия. Консумацията на алкохол по време на лечение с Метамизол трябва да бъде ограничавана. Съдържанието на кофеин в продукта намалява действието на барбитуратите и бензодиазепините. При комбинирано приемане на определен вид антибиотици като инхибитори на гиразата (хинолони) може да се забави елиминирането на кофеин и неговия метаболит параксантин. Оралните контрацептивни средства понижават чернодробния метаболизъм на кофеин. Не се препоръчва едновременно приложение със стимуланти на ЦНС, МАО-инхибитори и лекарства или напитки, съдържащи кофеин или метилксантини.

Фертилитет, бременност и кърмене: Метамизол е противопоказан в периода на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране н работа с машини: Приложението на Диалгин Експрес в терапевтични дози не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: прах за перорален разтвор 500 mg/ 50 mg в саше 2,6 g от хартия/ алуминий/ полиетилен. Една опаковка съдържа 6 и 20 броя сашета.

Притежател на разрешението за употреба: Химакс Фарма ЕООД