FLEBAVEN /ФЛЕБАВЕН

By | август 9, 2018

AТС код: С05СА03

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg , EMA или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка таблетка съдържа 1 000 mg микронизиран диосмин (diosmin). Помощни вещества: Поливинилов алкохол, Кроскармелоза натрий, Магнезиев стеарат.

Показания: Флебавен е показан при възрастни за: лечение на признаци и симптоми на хронична венозна болест, като болка, усещане за тежест, умора на краката, неспокойни крака, нощни крампи, едем и трофични промени, лечение на симптоми, свързани с остра хемороидална криза.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Таблетките трябва да се приемат с храна. Хронична венозна болест: Обичайната дневна доза е 1 таблетка. Лечението трябва да продължи най-малко 4 до 5 седмици.; Остра хемороидална криза: През първите 4 дни на лечението дневната доза е 3 табл. През следващите 3 дни препоръчителната дневна доза е 2 табл. Препоръчителната дневна доза за поддържащо лечение е 1 таблетка. При това показание Флебавен е предназначен само за краткосрочна употреба.; Поради липса на данни, Флебавен не трябва да се използва при деца и юноши. Не са провеждани проучвания за дозирането при пациенти с бъбречно и/или чернодробно увреждане или при пациенти в старческа възраст. Въз основа на наличните данни, не е установен особен риск при тези групи пациенти.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Лечението на остра хемороидална криза с Флебавен не е заместител на специфичното лечение на други анални нарушения. Лечението трябва да бъде само краткосрочно. Ако симптомите продължават, трябва да се извърши проктологичен преглед и преразглеждане на лечението. При пациенти с хронични венозни заболявания лечението е най-полезно, когато се придружава от балансиран начин на живот: да се избягват излагане на слънце и продължителен прав стоеж; да се поддържа подходящо тегло; носенето на специални чорапи може да подобри циркулацията при някои пациенти. Препоръчват се специални грижи, ако по време на лечението състоянието се влоши. Това може да се прояви като възпаление на кожата, възпаление на вените, подкожна индурация, силна болка, кожни язви или атипични симптоми, напр. внезапен оток на единия или на двата крака. Флебавен не е ефективен за намаляване на отока на долните крайници, причинен от сърдечно, чернодробно или бъбречно заболяване.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие. Не са провеждани проучвания за взаимодействията. При постмаркетинговия опит не се съобщават взаимодействия на диосмин и други лекарствени продукти.

Фертилитет, бременност и кърмене: Проучванията при животни не показват преки или непреки вредни ефекти, свързани с бременността, ембрионалното или фетално. Трябва да се подхожда с повишено внимание при предписване на бременни жени. Не е известно дали диосмин се екскретира в кърмата. Ето защо, този лекарствен продукт не трябва да се прилага в периода на кърмене. Проучванията за репродуктивна токсичност не показват ефект върху фертилитета при мъжки и женски плъхове.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Не са провеждани проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини. Въпреки това, на базата на цялостния профил на безопасност, диосмин не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: PVC/PVDC/алуминиев блистер. по 20, 30, 60, 90 и 120 таблетки в кутия. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: KRKA, Словения