GRIPOMED COLD & FLU / ГРИПОМЕД КОЛД & ФЛУ

By | декември 14, 2016

ATC code: N02ВЕ51

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка таблетка съдържа: парацетамол 325 mg, псевдоефедринов хидрохлорид 15 mg, хлорфенаминов малеат 1 mg. Помощни вещества: Целулоза Микрокристална, кроскармелоза натрий, целулоза на прах, магнезиев стеарат.

Показания: Грипомед Колд & Флу е показан за: Облекчаване симптомите на грип и настинка като: Запушване на носа – Ринит; Кихане; Температура; Лека до силна болка от различен произход.

Дозировка и начин на приложение: При възрастни: 1-2 таблетки на 6 часа според нуждите, максимално до 6 таблетки дневно. При юноши (над 12-годишна възраст): 1 таблетка на 6 часа според нуждите, максимално до 6 таблетки дневно. При деца от 6 до 11- годишна възраст: 1 таблетка на 6 часа, но без да се надвишава дозата от 3 таблетки дневно. Деца под 6-годишна възраст: Не се прилага при деца под 6 години, тъй като лекарствената форма не е подходяща. Трябва да се има предвид намаляване на общата дневна доза при пациенти с чернодробна или бъбречна недостатъчност. Старческа възраст: налични са данни за удължаване на полуживота в старческа възраст, затова трябва да се има предвид понижаване на дозата.

Противопоказания: Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества. При пациенти със захарен диабет, тежки чернодробни и бъбречни заболявания. Грипомед Колд & Флу е противопоказан при лица, които приемат или са приемали моноаминоокидазни инхибитори в рамките на предходните две седмици.

Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба: Пациенти, страдащи от сериозни сърдечни, бъбречни или чернодробни заболявания, диабет, глаукома, високо кръвно налягане, бронхиална астма, не трябва да приемат този продукт. Едновременното приложение на псевдоефедрин и този продукт може в определени случаи да доведе до повишение на артериалното налягане, поради което трябва да бъде избягвано. Пациентите трябва да бъдат съветвани да не надвишават препоръчваната доза и да избягват алкохол. Лицата с глаукома, високо артериално налягане, сърдечно заболяване, заболяване на щитовидната жлеза, диабет, простатна хипертрофия, обструкция на шийката на пикочния мехур, стенозираща пептична язва, емфизем или хроничен бронхит трябва да потърсят лекарски съвет преди прием на това лекарство. Освен това е необходима консултация с лекар, в случай на едновременно приложение на антихипертензивни лекарства, седативни лекарствени продукти или транквилизатори, мускулни релаксанти, антидепресанти или други продукти потискащи централната нервна система; пациентите трябва да се предупреждават за адитивните потискащи ефекти на подобни комбинации. Поради наличието на хлорфенамин може да настъпи възбудимост, особено при деца. Грипомед Колд & Флу не трябва да се прилага с друг съдържащ парацетамол продукт. Грипомед Колд & Флу не трябва да се прилага с други продукти, използвани за облекчаване на симптомите на грип, простуда или такива с деконгестантно действие. Предозирането може да увреди черния дроб, главно поради натрупване на междинни метаболити на парацетамол, които предизвикват чернодробна некроза. Независимо дали пациентът се чувства добре, в случай на предозиране трябва да се потърси незабавно медицинска помощ, поради риска от забавено, сериозно чернодробно увреждане. В сравнение с общата популация, рискът от предозиране е по-голям при пациенти с нециротична алкохолна чернодробна болест. Необходима е консултация с лекар при висока температура, която продължава повече от 3 дни, и персистиране на симптомите – повече от 5 дни.
Грипомед Колд & Флу трябва да се прилага с внимание при пациенти с чернодробна или бъбречна недостатъчност, тъй като може да настъпят по-високи серумни концентрации или забавено елиминиране.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Не е установена безопасност при бременност по отношение на възможните нежелани реакции върху феталното развитие. Съобщени са симптоми на отнемане при новородени след употреба по време на бременността. Затова таблетките Грипомед Колд & Флу не трябва да се използват от жени по време на бременност, освен ако по преценка на лекар потенциалните ползи надвишават възможните рискове.
Парацетамол се отделя в кърмата, но в клинично незначими количества. По преценка на лекаря може да се преустанови кърменето или да се преустанови приемът на този продукт, съобразно необходимостта от приема му за майката.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Установено е, че таблетките Грипомед Колд & Флу може да причинят замаяност и нарушена реактивност. Пациентите не трябва да шофират или да работят с машини, докато не установят дали при тях се проявяват подобни симптоми.

Опаковка: PVC/Alu блистери с 10 таблетки. Всяка картонена кутия съдържа 10, 20 или 30 таблетки и листовка за пациента. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Medochemie Ltd., Кипър