IZOREKS / ИЗОРЕКС

By | март 22, 2018

АТС код: J05AX05

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация за лекарството може да намерите на сайтовете на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка таблетка съдържа 500 mg инозин ацедобен димепранол (inosine acedoben dimepranol). Помощни вещества: Манитол 67 mg, Прежелатинизирано нишесте, Повидон, Магнезиев стеарат.

Показания: ИЗОРЕКС е показан за лечение и облекчаване на имунодефицитни състояния, по-специално нарушения на клетъчния имунитет и на клиничната симптоматика на вирусни инфекции, като: грип/вирусни инфекции на дихателните пътища; рецидивиращ херпес симплекс; херпес зостер, варицела; афтозен стоматит; кондиломата акумината (генитални брадавици), инфекции на кожата и лигавиците, причинени от човешки папилома вирус; вирусни хепатити; цитомегаловирусни и Epstein-Barr-вирусни инфекции; подостър склерозиращ паненцефалит (SSPE); рубеола, морбили, заушка.

Дозировка и начин на приложение: Дозировката се определя въз основа на телесното тегло на пациента и тежестта на заболяването. Дневният прием трябва да се разпределя равномерно през часовете на будуване. Обичайната продължителност на лечението на остро състояние е 7 – 14 дни. Възрастни и пациенти в старческа възраст: 50 mg/kg телесно тегло дневно, до максимална дневна доза 4 g, в 3-4 поравно разделени през деня дози. Деца над 1-годишна възраст: 50 mg/kg телесно тегло дневно (деца до 20 kg: 1 таблетка на 10 kg телесно тегло; над тези килограми се прилага дозата за възрастни). Продължителност на лечението – в зависимост от заболяването и неговата тежест по лекарско предписание.

Противопоказания: ИЗОРЕКС не трябва да се прилага в случаи на известна свръхчувствителност към лекарствения продукт или към някое от помощните вещества; при пациенти, страдащи от подагра или с повишени стойности на пикочната киселина в кръвта.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Лекарственият продукт трябва да се използва с повишено внимание при едновременно прилагане с инхибитори на ксантиноксидазата (алопуринол) или урикозурични средства, включително диуретици – тиазидни диуретици (като хидрохлортиазид, хлорталидон, индапамид) или диуретици, повлияващи екскрецията през бъбречната бримка (като фуроземид, тораземид, етакринова киселина). Инозин ацедобен димепранол може да се прилага след, но не и едновременно с имуносупресивни средства, поради възможно фармакокинетично повлияване на желаните им лечебни ефекти. Едновременната употреба с азидотимидин (AZT) увеличава образуването на AZT нуклеотиди чрез различни+ механизми, включващи повишена бионаличност на AZT в кръвната плазма и повишено интрацелуларно фосфорилиране в моноцитите на човешката кръв. В резултат на това, инозин ацедобен димепранол засилва въздействието на AZT.

Фертилитет, бременност и кърмене: Липсват контролирани проучвания за феталния риск и нарушаването на фертилитета при хора. Не е известно дали инозин ацедобен димепранол се екскретира в майчината кърма. Ето защо, ИЗОРЕКС не трябва да се прилага по време на бременност или кърмене, освен ако лекарят не прецени, че ползите надвишават потенциалния риск.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Фармакокинетичният профил на инозин ацедобен димепранол не дава основания за повлияване на способността за шофиране и работа с машини.

Опаковка: Таблетките са опаковани в блистери от прозрачно безцветно PVC/PVDC фолио, запечатано с алуминиево фолио. по 20, 50 или 60 таблетки. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба: Rex Pharmaceuticals Ltd, UK