Лекарите често пренебрегват предупрежденията за смъртоносни ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

By | август 9, 2016

Милиони хора по света пият по пет или повече хапчета всеки ден. Това повишава значително риска от смъртоносно лекарствено взаимодействие, което лекарите може да пропуснат.

lekarstveni-vzaimodeistviaСъществуващата тенденция, свързана с агресивния контрол на хипертонията, несъмнено ще доведе до много повече прескрипции за лекарства, намаляващи кръвното налягане. Пациентите в САЩ приемат повече медикаменти от когато и да било (JAMA, Nov. 3, 2015). В същото време броят на хората, приемащи по пет и повече лекарства, е нараснал от 8% на 15% в рамките на едно десетилетие. Много от по-възрастните хора пият по много повече.

Когато се приемат толкова много медикаменти заедно, рискът от опасно или дори смъртоносно взаимодействие се повишава драматично. Едно изследване разкрива, че лекари, предписващи лекарства, се представили ужасно на тест за несъвместимостта на медикаментите (Drug Safety, 2008). Попълнилите теста медици успели да класифицират правилно по-малко от половината от общо 14 двойки лекарства, за които били питани. Това бил тест, който правили в домашни условия, така че биха могли да проверят верните отговори, ако са имали съответната мотивация за това.

Авторите на изследването заключават: „Настоящото изследване сочи, че познанието на лекарите, предписващи лекарства, относно потенциалните клинично значими лекарствени взаимодействия, като цяло е слабо.”

НЕЗАЧИТАНЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Компютъризирани системи би трябвало да предупреждават лекарите, когато на даден пациент се предписва опасна или смъртноносна лекарствена комбинация. Но друго изследване е установило, че лекарите редовно не зачитат и пренебрегват  предупрежденията, които получават на телефона или компютъра си. Изследването е било проведено в шест медицински центъра на Администрацията на ветераните от войните в САЩ (American Journal of Managed Care, Oct., 2007). В продължение на изследвания едногодишен период били регистрирани 291880 незачитания на предупреждения за лекарствени взаимодействия. Почти три четвърти от тях били за „високорискови лекарствени взаимодействия”.

Жизненоважно е пациентите да бъдат предупреждавани както от лекарите, така и от фармацевтите за страничните ефекти и за потенциалната несъвместимост на лекарствата, които им се предписват. За съжаление, това не се случва често. И лекарите, и фармацевтите твърде често пренебрегват предупрежденията за лекарствените взаимодействия.

НАИСТИНА ЛИ СМЪРТОНОСНОТО ЛЕКАРСТВЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ Е СМЪРТОНОСНО?

Мнозина лекари може да не зачитат или да игнорират предупрежденията за лекарствените взаимодействия, които получават от компютърна програма, защото смятат, че те не са чак такъв повод за тревога. Това обаче е все едно да играеш на руска рулетка с живота на пациента си.

Едно проучване, обхванало 24 849 предупреждения, получени в частни лекарски практики, партниращи си с университетските болници на „Харвард”, произвело шокиращи резултати (PLoS One, Dec. 26, 2013):

„Открихме, че въпреки сериозното настройване на нашата компютърна система за подкрепа на клиничната дейност с цел предупрежденията да бъдат приемани от потребителя и да се показват само най-важните такива, лекарите продължиха да не ги зачитат, независимо от потенциалната опасност да навредят на пациентите си. Трябва да се направи повече, за да се предостави по ефикасен начин обратна връзка на лекари с високи нива на отхвърляне на предупрежденията, и за да се подобри безопасността на пациентите с оглед на предписваните лекарства.”

Ако този официозен медицински език се преведе на по-нормален, това заключение би звучало така: „опитахме се да подобрим и да направим по-лесни за използване предупрежденията за смъртоносните лекарствени взаимодействия, но лекарите продължиха да ги пренебрегват.”

КАКВИ СА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ ИГНОРИРАНЕТО НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯТА ЗА СМЪРТОНОСНИ ЛЕКАРСТВЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ?

Канадски учени са разтревожени от едно смъртоносно лекарствено взаимодействие, свързано с лекарствата за кръвно налягане, инхибиращи Ренинангиотензиновата система (РАС). Те включват АСЕ инхибиторите и блокери на ангиотензиновите рецепторни (БАР).

Докато канадските учени преглеждали пациентската си база данни, събирана от 17 години, те открили, че хора, приемали или АСЕ инхибитор, или БАР заедно с ко-тримоксазол е било по-вероятно да починат в рамките на две седмици от получаването на тази лекарствена комбинация в сравнение с хората, получили различен вид антибиотик (от пеницилинов тип) – BMJ (Oct. 30, 2014).

Учените заключили, че съчетанието от ко-тримоксазол и лекарството за кръвно налягане „повишили риска от внезапна смърт при по-възрастни пациенти”. Те също така забелязали, че подобни смъртни случаи били приписвани по-скоро на сърдечното заболяване, отколкото на лекарственото взаимодействие.

Освен това екипът канадски учени показал, че един популярен диуретик (спиронолактон) може също да отключи животозастрашаващи усложнения, когато се комбинира с ко-тримоксазол (CMAJ, Mar. 3, 2015).

ЕТО КАКВО Е ТЯХНОТО ЗАКЛЮЧЕНИЕ: „Химиотерапевтикът триметоприм-сулфаметоксазол (trimethoprim-sulfamethoxazole) се свързва с повишен риск от внезапна смърт сред по-възрастни пациенти, приемащи спиронолактон.”