LEVOFLOXACIN ADIPHARM / ЛЕВОФЛОКСАЦИН АДИФАРМ

By | ноември 26, 2014

ATC code: J01MA12

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения и е предназначена за медицински специалисти. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg левофлоксацин (levofloxacin), като левофлоксацин хемихидрат (levofloxacin hemihydrate). Помощни вещества: Ядро: Кросповидон, Хипромелоза, силифицирана Микрокристална целулоза, силициев диоксид, колоиден безводен; Микрокристална целулоза, натриев стеарил фумарат; Филмово покритие: Талк, Титанов диоксид (Е171), макрогол, поливинилалкохол, сънсет жълто (Е110), тартразин (Е102), соев лецитин.

Показания: Левофлоксацин е антибактериално лекарство от групата на флуорохинолоните, с широк спектър на действие. Предназначен е за лечение на следните инфекции при възрастни: Остър бактериален синузит; Обострен хроничен бронхит; Придобита извънболнична пневмония; Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани, но само когато употребата на обичайно препоръчваните в тези случаи антибактериални препарати се преценява като неподходяща. При: Усложнени инфекции на уринарния тракт и пиелонефрит; Хроничен бактериален простатит; Неусложнен цистит; Инхалационен антракс: профилактика след експозиция и лечение. Левофлоксацин Адифарм може да се използва за завършване на лечението при пациенти, показали подобрение при първоначално прилаган интравенозен левофлоксацин. При предписване на Левофлоксацин Адифарм, трябва да се имат предвид официалните препоръки за подходящо прилагане на антибактериални лекарства.

Дозировка и начин на приложение: Перорално приложение. Филмираните таблетки Левофлоксацин Адифарм се поглъщат цели, без да се раздробяват, с достатъчно количество течност. Могат да бъдат приемани по време на хранене или между отделни хранения. Левофлоксацин Адифарм се приема поне два ч. преди или след приемане на железни соли, алуминий- или магнезий-съдържащи антиациди, диданозин или сукралфат поради възможността за понижаване на абсорбцията.
Левофлоксацин Адифарм се прилагат веднъж или два пъти дневно, според типа и тежестта на инфекцията и чувствителността на причинителите към левофлоксацин. Ако лечението с левофлоксацин е започнато с парентерално приложение (за пациенти, за които пероралното приемане е неподходящо), е възможно да се премине на перорален прием, в зависимост от състоянието на пациента. Перорално и парентерално могат да се прилагат еднакви дози, предвид биоеквивалентността на левофлоксацин. Продължителността на терапията се определя, от хода на заболяването. Както при всяка антибиотична терапия, прилагането на левофлоксацин продължава минимум от 48 до 72 ч., след установяване унищожаването на бактериалната инфекция или пациентът стане афебрилен.
Дозировка при пациенти с нормална бъбречна функция (креатинов клирънс > 50 ml/min)

Показание Дневен режим на дозиране (в зависимост от тежестта на заболяването) Продължителност на лечението
Остър бактериален синузит 500 mg веднъж дневно 10-14 дни
Бактериално обостряне на хроничен бронхит 500 mg веднъж дневно 7-10 дни
Придобита извънболнична пневмония 500 mg веднъж или 2 пъти дневно 7-14 дни
Усложнени инфекции на пикочните пътища 500 mg веднъж дневно 7-14 дни
Пиелонефрит 500 mg веднъж дневно 7-10 дни
Хроничен бактериален простатит 500 mg веднъж дневно 28 дни
Усложнени инфекции на кожата и меките тъкани 500 mg веднъж или 2 пъти дневно 7- 14 дни
Инхалационен антракс 500 mg веднъж дневно 8 седмици

Дозировка при пациенти с нарушена бъбречна функция (креатинов клирънс < 50 ml/min)

Режим на дозиране 250 mg
на 24 часа
500 mg
на 24 часа
500 mg
на 12 часа
Креатинов клирънс Първа доза 250 mg Първа доза 500 mg Първа доза 500 mg
 50 – 20 ml/min След това: 125 mg/24 ч. След това: 250 mg/24 ч. След това: 250 mg/12 ч.
 19-10 ml/min След това: 125 mg/48 ч. След това: 125 mg/24 ч. След това: 125 mg/12 ч.
 < 10 ml/min (вкл. хемодиализа и НАПД)[1] След това: 125 mg/ 48 ч. След това: 125 mg/24 ч. След това: 125 mg/24 ч.

[1]- Не са необходими допълнителни дози, след хемодиализа или непрекъсната амбулаторна перитонеална диализа (НАПД).
Дозировка при пациенти, с нарушена чернодробна функция: Не е необходима корекция на дозата при такива пациенти, Левофлоксацин с метаболизира незначителна степен от черния дроб, основно се екскретира от бъбреците.
Дозировка при пациенти в старческа възраст: Не е необходима корекция на дозата, освен ако няма налични данни за нарушена бъбречна функция.
Педиатрична популация: Приложението на Левофлоксацин Адифарм е противопоказно при деца и юноши, в периода на растеж (под 18 години).

Противопоказания: свръхчувствителност към левофлоксацин, към други Хинолонови производни, или към някое от помощните вещества; епилепсия; анамнеза за увреждане на сухожилията, свързани с употребата на флуорохинолони; деца и юноши в период на растеж (под 18 години); бременност и кърмене.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: При тежки случаи на вътреболнични инфекции, дължащи се на P. aeruginosa, може да се окаже, че е наложителна комбинирана терапия. Прочетете КХП!

Взаимодействия с други лекарства и други форми на взаимодействие: Влияние на други лекарствени продукти върху Левофлоксацин Адифарм: Железни соли, цинкови соли, антиацидни средства съдържащи магнезий и алуминий, диданозин; Сукралфат; Теофилин, фенбуфен и подобни нестероидни противовъзпалителни лекарства; Пробенецид и циметидин.
Ефекти на Левофлоксацин върху други лекарствени продукти: Циклоспорин, Антагонисти на витамин К, Лекарства, за които е известно, че удължават QT-интервала. За пълната информация прочетете КХП!

Фертилитет, бременност и кърмене: Продуктът е противопоказан по време на бременност и кърмене.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Левофлоксацин оказва слабо или умерено влияние върху способността за шофиране и работа с машини. Някои нежелани лекарствени реакции (напр. замаяност, световъртеж, сънливост, смущения в зрението), могат да нарушат способността на пациента да се концентрира и реагира, и представляват рисков фактор в ситуации, когато такива способности са от особено значение.

Опаковка: PVDC/A1 блистери, съдържащи 7 филмирани таблетки. Един или два блистера, с листовка за пациента в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба: АДИФАРМ ЕАД