MILGAMMA PROTECT/МИЛГАММА ПРОТЕКТ

By | февруари 20, 2014

ATC code: A11DA03

Публикуваната кратка характеристика е със съкращения. Пълна информация може да намерите на сайта на ИАЛ – www.bda.bg или на съответния притежател на разрешението за употреба.

Състав: Активно вещество: бенфотиамин (Benfotiamine). Всяка филмирана таблетка съдържа 300 mg бенфотиамин (мастноразтворим дериват на витамин B1). Таблетките са Бели, продълговати, с делителна линия от двете страни.

Показания: лечение на диабетна и алкохолна полиневропатия; лечение и профилактика на клинични състояния на витамин B1 дефицит (напр. невропатии и сърдечно-съдови заболявания), когато тези състояния не се повлияват от диета:  продължително парентерално хранене, хемодиализа, малабсорбция, хроничен алкохолизъм (алкохолна токсична кардиомиопатия, енцефалопатия на Вернике, синдром на Корсаков).

Дозировка и начин на приложение при възрастни: Лечение на клинични състояния на витамин B1 дефицит и диабетна и алкохолна полиневропатия:  1 филмирана таблетка веднъж дневно; Профилактика на клинични състояния на витамин B1 дефицит (напр. невропатии и сърдечно-съдови заболявания): 1/2 филмирана таблетка веднъж дневно. Продължителност на употребата: Първоначално – поне 3 седмици при витамин B1 дефицит и поне 4 седмици при диабетна и алкохолна полиневропатия. Поддържащо лечение:  150 mg или 300 mg милгамма Протект. Педиатрична популация: Безопасността и ефикасността при деца и юноши до 18 години не са установени. Няма данни на разположение.
Пациенти с бъбречно увреждане: Милгамма Протект 300 mg филмирани таблетки може да се прилага в нормална доза.
Начин на приложение: Филмираните таблетки трябва да се поглъщат с малко течност, могат да се вземат по всяко време на деня, могат да бъдат разделени на две равни половини.

Противопоказания: Свръхчувствителност към бенфотиамин (тиамин) или към някое от помощните вещества в състава на милгамма Протект 300 mg филмирани таблетки.

Специални предупреждения и предпазни мерки: Няма данни.

Взаимодействия: Тиамин може да бъде деактивиран от 5-флуороурацил, тъй като 5-флуороурацил конкурентно инхибира фосфорилирането на тиамин до тиаминов пирофосфат.

Нежелани лекарствени реакции: Нарушения на имунната система: Много редки (<1/10 000) – Реакции на свръхчувствителност (уртикария, екзантема).; Стомашно-чревни нарушения: Много редки (<1/10 000) – единични случаи на гадене и други стомашно-чревни оплаквания.

Предозиране: При орално приложение и поради широкия терапевтичен обхват, към момента не са известни случаи на предозиране.

Опаковка: tab. 300 mg x 30

Притежател  на разрешението за употреба: Wörwag Pharma GmbH & Co. KG, Германия