Изменение на Наредба 4 за условията и реда за предписване и отпускане на ЛП

By | декември 9, 2014

Изменения и допълнения на НАРЕДБА № 4 ОТ 4 МАРТ 2009 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДПИСВАНЕ И ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ,  ДВ. бр.68 от 15 Август 2014 г.

Може да изтеглите наредбата от линка в PDF формат Naredba 4.15.08.2014